sodermalm.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Söder Mälarstrand

Studentbostad i Söder Mälarstrand

Söder Mälarstrand är en strandgata med kaj på Södermalm. Den sträcker sig längs Riddarfjärden från Pålsundet i väst till Centralbron i öst och är ca 2200 meter lång. Längs Söder Mälarstrand finns inte många byggnader (jämförd med exempelvis Norr Mälarstrand). Södra sidan består huvudsakligen av en förkastningsbrant och norra sidan är ett obebyggd kajområde. Längs gatan ligger Münchenbryggeriet, malmgården Heleneborg och Mariahissen. Münchenbryggeriet är ett mäss- och konferenscenter och fram till år 1971 var det ett bryggeri i lokalerna. Kungliga Svenska Balettskolan har också sina verksamheter i byggnaden.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png